Affalds- og Ressourceplan 2014-2024

En af fremtidens store udfordringer bliver at udnytte begrænsede ressourcer bedre. Derfor skal affald ikke blot opfattes som et restprodukt, som man ønsker at skaffe sig af med. Det skal i stedet behandles som en værdifuld ressource, der skal blive i kredsløbet så længe som muligt. På den måde gavner vi miljøet, og er med til at skabe en mere bæredygtig kommune.

Denne Affalds- og Ressourceplan er Jammerbugt Kommunes samlede plan for håndtering af affald fra husholdningerne, fra kommunens institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald, bortset fra det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.

Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet frem til 2024, og fortæller, hvilke initiativer der skal gennemføres for at nå målene.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 3 - offentliggjort